Er danske aktier farlige?

Mange investorer tror, at de skal købe udenlandske aktier for at få en global eksponering. Men realiteten er, at mange danske børsnoterede selskaber giver en stor eksponering mod den globale økonomiske udvikling. I aviser og andre steder hører man ofte argumentet, at danske aktier kun skal udgøre en lille andel af en balanceret aktieportefølje, for … Læs mere

Hvem laves regnskaberne for?

Som langsigtede investorer er et af vores vigtigste værktøjer de regnskaber, som aflægges af de børsnoterede selskaber, og vi bruger derfor mange ressourcer på at læse regnskaber. Det er derfor også vigtig at holde sig for øjet, hvem regnskaberne i realiteten laves for, og hvilket formål virksomhedernes ledelser ønsker, det skal tjene. Som medinvestor mener … Læs mere

Hvem skal vogte på vogterne: Troværdige regnskaber

Som investor er årsregnskabet et af de væsentligste redskaber til at analysere en virksomheds udvikling. Men desværre er det ikke blevet nemmere at læse årsregnskaber, heller ikke selv om de har en blank revisorpåtegning. Revisorerne kunne være investorernes årvågne vagthund som repræsentanter for en ærlig og sandfærdig regnskabsaflæggelse, men faktum er desværre, at revisorerne de … Læs mere

Pas på kreditspøgelset

Pengene sidder ikke længere så løst hos bankerne. Og det har konsekvenser for os investorer. Dels betyder en strammere kreditpolitik, at rigtigt mange virksomheder får en dyrere og/eller begrænset adgang til lånefinansiering, og dels kan stramninger i kreditter til private ramme både aktiemarkedet og forbruget, og dermed også den økonomiske vækst. De seneste år har … Læs mere

Heltemod på aktiemarkedet

Som bekendt kaldes et stigende aktiemarked et ”bull-marked”, og et faldende marked et ”bear-marked”. Men om markedet drives af tyrene eller af bjørnene er ikke interessant for andre end de helt kortsigtede investorer. Hvad er modigst? At løbe foran tyrene i Pamploma, eller at gå ved siden af en arrig, sulten bjørn? Som professionelle investorer, … Læs mere