Er danske aktier farlige?

Af Peter Bundgaard, Anders Lund og Erik Simoni 3

Mange investorer tror, at de skal købe udenlandske aktier for at få en global eksponering. Men realiteten er, at mange danske børsnoterede selskaber giver en stor eksponering mod den globale økonomiske udvikling. I aviser og andre steder hører man ofte … Fortsættes

Hvem laves regnskaberne for?

Af Peter Bundgaard, Anders Lund og Erik Simoni 0

Som langsigtede investorer er et af vores vigtigste værktøjer de regnskaber, som aflægges af de børsnoterede selskaber, og vi bruger derfor mange ressourcer på at læse regnskaber. Det er derfor også vigtig at holde sig for øjet, hvem regnskaberne i … Fortsættes

Hvem skal vogte på vogterne: Troværdige regnskaber

Af Peter Bundgaard, Anders Lund og Erik Simoni 0

Som investor er årsregnskabet et af de væsentligste redskaber til at analysere en virksomheds udvikling. Men desværre er det ikke blevet nemmere at læse årsregnskaber, heller ikke selv om de har en blank revisorpåtegning. Revisorerne kunne være investorernes årvågne vagthund … Fortsættes

Pas på kreditspøgelset

Af Peter Bundgaard, Anders Lund og Erik Simoni 1

Pengene sidder ikke længere så løst hos bankerne. Og det har konsekvenser for os investorer. Dels betyder en strammere kreditpolitik, at rigtigt mange virksomheder får en dyrere og/eller begrænset adgang til lånefinansiering, og dels kan stramninger i kreditter til private … Fortsættes

Heltemod på aktiemarkedet

Af Peter Bundgaard, Anders Lund og Erik Simoni 4

Som bekendt kaldes et stigende aktiemarked et ”bull-marked”, og et faldende marked et ”bear-marked”. Men om markedet drives af tyrene eller af bjørnene er ikke interessant for andre end de helt kortsigtede investorer. Hvad er modigst? At løbe foran tyrene … Fortsættes